Przed wybraniem się w egzotyczną podróż warto poznać choć kilka najważniejszych zwyczajów panujących w odmiennym kulturowo kraju.

Etykieta i zwyczaje

Mieszkańcy Turcji to w większości muzułmanie, choć często niepraktykujący. Mimo to warto o tym pamiętać, aby uszanować inną kulturę – należy zadbać o stonowany strój i odpowiednie zachowanie, głównie w wioskach.

Jeśli spełnimy te podstawowe zasady, Turcy przyjmą nas niezwykle ciepło. To bardzo gościnny i ciekawy turystów naród. Chętnie nawiązują relacje, częstują herbatą lub kawą, a także podpowiadają, które miejsca warto zobaczyć. Zwykle zaoferują też dojazd lub własne usługi jako lokalnego przewodnika, co wynika z chęci zarobienia pieniędzy. Nie są jednak natrętni, zwykle wystarczy stanowczo podziękować.

Jeśli zaś wybierzemy się na zakupy – a lokalne bazary to prawdziwe składowiska skarbów – warto się targować. Pamiętajmy że ten zwyczaj to wyraz szacunku, poza tym wciąż jest przez Turków po prostu lubiany. To okazja, aby wspólnie wypić herbatę, uciąć sobie pogawędkę, opowiedzieć o rodzinie i kraju, poświęcić drugiemu czas.

Z kolei w hotelach, restauracjach i knajpkach w Turcji obowiązuje zwyczaj napiwku, tzw. bakszysz – to wyraz wdzięczności i podziękowania za usługę. Zostawia się go dla kelnera, tragarza, sprzątaczki, recepcjonisty itd., ale nie powinien być na nas wymuszany. Jest on czymś naturalnym dla tutejszych mieszkańców, więc podobnego zachowania oczekuje się też od turysty. Bakszysz zwykle wynosi min. 1-2 euro na osobę.